Buurman (slot?)

Posted on March 25, 2016

De brief werd niet beantwoord. Interessant genoeg was dit door mijn juridische adviseur al voorspeld. In zulke gevallen doen advocaten (van een bepaald slag) er liever het zwijgen toe dan schriftelijk toe te geven dat ze fout zitten.

Het advies luidde daarom: schrijf een briefje om zelf het dossier te sluiten, met uw conclusie. Zo gezegd, zo gedaan:

Vervolg op mijn brief van 7 maart j.l.

Amsterdam, 25 maart 2016

Geachte heer Van Riessen,

Mijn brief aan u van 7 maart j.l. bleef onbeantwoord. Ik ben zo vrij hieruit de conclusie te trekken dat uw cliƫnt heeft ingezien dat hij op ons inzake de kwestie hemelwaterafvoer in het geheel niets te vorderen heeft.

Wij sluiten nu het dossier, in de hoop dat het buren-overleg tussen de heer Van Gaalen en ons in de toekomst zonder tussenkomst van advocaten kan plaatsvinden.

Hoogachtend,

Jan van Eijck (mede namens Heleen Verleur)